Jak wybrać kontener na odpady budowlane?

Kontener na odpady budowlane jest przydatny przede wszystkim, gdy przeprowadzamy remont mieszkania. Do niego bowiem należy wyrzucić gruz, usunięte tynki, gips, cement oraz płyty kartonowo-gipsowe. Do specjalnych kontenerów wrzuca się także tapety, stolarkę okienną i drzwiową, wszelkiego rodzaju odpady instalacyjne, materiały pokryć dachowych oraz elementy ceramiki. Kontener budowlany jest również miejscem składowania styropianu. Wybór konkretnego […]

Read More

Rolnicy pozostawieni sami sobie z odpadem w postaci foli rolniczej? Już nie! Firma KORNEX odbierze zużytą agrofolię.

Problemy gospodarstw rolnych z usuwaniem folii rolniczej – rolnicy mają coraz większy problem z utylizacją folii rolniczej […]

Read More

Wspieramy jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Korzeniowie

Strażacy Ochotnicy z jednostki w Korzeniowie pełnią bardzo ważną rolę w życiu społeczności lokalnej. […]

Read More