Nielegalny wywóz odpadów to wciąż częste zjawisko w naszym kraju. Niestety bardzo często na takie składowiska trafiają artykuły szczególnie niebezpieczne dla ludzi i zwierząt, dlatego też władze próbują karać za takie postępowanie i to nie tylko finansowo.

Kary za nielegalny wywóz śmieci

Nielegalny wywóz śmieci wiąże się przede wszystkim z konsekwencjami finansowymi. W przypadku śmieci drobnych, na sprawcę może czekać mandat w wysokości 500 zł. Jeśli jednak odpady mają większe gabaryty, wówczas kara ta może wzrosnąć do nawet 5000 zł.

Dodatkowo, jeśli społeczna szkodliwość wynikająca z nielegalnego wywozu lub składowania odpadów jest wysoka, może wiązać się to również z aresztem, a nawet karą pozbawienia wolności. Ma to miejsce zwłaszcza w przypadku nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych, które w sposób szczególny zagrażają środowisku.

Kara za nielegalny wywóz gruzu

Częstym przewinieniem w naszym kraju jest też nielegalny wywóz gruzu. Są to wszelkie pozostałości po robotach budowlanych i remontowych, które ze względu na gabaryty, powinno przekazywać się firmom zajmującym się odbiorem odpadów budowlanych oraz gruzu. Przepisy w tej sytuacji wskazują, że kara za nielegalne postępowanie z takimi pozostałościami to od 20 do 5000 zł, a w skrajnych sytuacjach także areszt lub kara więzienia.

Co istotne, takich odpadów nie można przechowywać również na swojej posesji i czekać, aż zarosną trawą. Także nie jest to legalne i może skutkować mandatem w wysokości do 1500 zł.

Konsekwencje społeczne

Decydując się na nielegalny wywóz odpadów trzeba liczyć się również z konsekwencjami społecznymi. Zwłaszcza na terenach wiejskich, takie postępowanie nie jest już ignorowane, jak jeszcze kilkanaście lat temu i może wiązać się z nieprzychylnością ze strony lokalnej społeczności.

Wynika to z faktu, że odpady nie tylko negatywnie wpływają na piękno środowiska naturalnego, ale również w sposób bezpośredni mogą szkodzić dobrostanowi ludzi i zwierząt.

Jak widać konsekwencje nielegalnego wywozu odpadów są naprawdę dotkliwe. Rozwiązaniem tego problemu jest jednak odbiór przez wyspecjalizowane firmy takie jak nasza, które zajmują się bezpiecznym wywozem i uzdatnianiem pozostałości.