Rolnicy pozostawieni sami sobie z odpadem w postaci foli rolniczej? Już nie! Firma KORNEX odbierze zużytą agrofolię.

Problemy gospodarstw rolnych z usuwaniem folii rolniczej – rolnicy mają coraz większy problem z utylizacją folii rolniczej […]

Read More

Wspieramy jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Korzeniowie

Strażacy Ochotnicy z jednostki w Korzeniowie pełnią bardzo ważną rolę w życiu społeczności lokalnej. […]

Read More