Chyba wszyscy zgodzimy się z tym, że widok śmieci wyrzuconych w lesie, na łące czy w rowie koło drogi to bardzo przykry widok. Niestety, śmieci produkujemy bardzo dużo, a do tego wszelkie remonty czy budowy dodatkowo generują przybywanie wszelkiej maści odpadów. Jednak w żadnym razie nie można używać tego jako argumentu przyzwalającego na wyrzucanie śmieci, gdzie popadnie. Warto jednak konkretnie ustalić co grozi za nielegalny wywóz odpadów. Sprawdźmy to!

Nielegalny wywóz odpadów a prawo

Mówiąc o nielegalnym pozbywaniu się wszelkiego typu odpadów w świetle prawa, trzeba powiedzieć wprost, że zastosowanie mają tutaj przepisy wynikające z Kodeksu Wykroczeń. Między innymi w art. 162. wspomnianego kodeksu powiedziano:

  1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany.
  2. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu albo grzywny.
  3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec nawiązkę, a w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 orzeka się nawiązkę — do wysokości równej kosztom rekultywacji gleby, oczyszczenia wody, wydobycia, wykopania, usunięcia z lasu, a także zniszczenia lub neutralizacji odpadów.

Często w stosunku do nielegalnej próby pozbycia się odpadów stosuje się również art. 183 Kodeksu Wykroczeń, który mówi, że: “Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

Jasno widać więc, że zamiast próbować pozbyć się odpadów nielegalnie, zdecydowanie lepiej skorzystać z usług profesjonalnej firmy, która zajmuje się odbiorem i odpowiednią formą ich utylizacji. Tym bardziej, że takie usługi są relatywnie niedrogie i pozwalają spać spokojnie.