Zgniatarka do odpadów – usługi wynajmu i sprzedaży

Zgniatarka do odpadów to innowacyjne rozwiązanie – pozwala zredukować ilość odpadów w mniejszych pojemnikach na nieczystości. Jest to lekkie i kompaktowe urządzenie przeznaczone do prasowania śmieci i innych odpadów, w pojemnikach o różnych pojemnościach. Zgniatarka do odpadów jest wyposażona w płytę prasującą. Element ten wywiera nacisk 500 kg na śmieci – działanie to zapewnia doskonałe zagęszczenie zawartości pojemnika. Urządzenie działa na zasadach podobnych do prasy do kontenerów i ma na celu takie skompresowanie odpadów, aby pomieścić ich jak najwięcej w jednym zbiorniku.

W zależności od rodzaju prasowanych odpadów urządzenie pozwala znacznie zredukować ilość każdego miesiąca oddawanych pojemników nawet o 80%. Wśród niewątpliwych zalet omawianego urządzenia znajdują się także:

  • prosta obsługa niewymagająca specjalnego szkolenia pracowników,
  • duża mobilność – dzięki kółkom maszyna może być przewożona przez jedną osobę pomiędzy punktami powstawania i zbiórki odpadów,
  • niski pobór energii,
  • niezawodność,
  • możliwość naprzemiennego prasowania większej ilości pojemników.