Sprzedaż RDF Paliwa alternatywnego

Paliwa alternatywne inaczej Paliwo odpadowe to paliwo wytwarzane z różnego rodzaju odpadów, takich jak stałe odpady komunalne, odpady przemysłowe lub odpady handlowe. Firma Kornex prowadzi sprzedaż hurtową paliwa alternatywnego na terenie całej Polski.

Odbiorcami takiego materiału mogą być cementownie i elektrownie

RDF