Problemy gospodarstw rolnych z usuwaniem folii rolniczej – rolnicy mają coraz większy problem z utylizacją folii rolniczej wykorzystywanej do sianokiszonek i kiszonek, sznurków do balotów czy innych tworzyw sztucznych. Firmy, które do tej pory odbierały je za darmo, nie chciały odebrać odpadów nawet za opłatą. Nie mogą one trafić też do punktu zbiórki odpadów komunalnych. Remedium na powyższą sytuację ma być pilotażowy program Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach programu zagospodarowane zostaną odpady z tworzyw sztucznych, w tym folie do sianokiszonek, siatki i sznurki do balotów czy worki typu big bag. Program jest realizowany w formie pilotażu na północy Mazowsza, na terenie części dwóch powiatów: ostrowskiego i ostrołęckiego. Pilotaż jest realizowany w siedmiu gminach: Czerwin, Goworowo, Ostrów Mazowiecka, Rzekuń, Stary Lubotyń, Troszyn, Wąsewo. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza na ten cel 10 mln PLN.

Jednak sami rolnicy, muszą poradzić sobie ze zużytą agrofolią. W praktyce oznacza to, że nie mogą jej oddać do zakładów gospodarowania odpadami komunalnymi. Muszą na własną rękę szukać firm, które przyjmują folię rolniczą. Dlatego KORNEX zaprasza do kontaktu każdego kto chce zutylizować odpady rolnicze z tworzyw sztucznych.

Rolnicy pozostawieni sami sobie z odpadem w postaci foli rolniczej? Już nie! Firma KORNEX odbierze zużytą agrofolię.