Przy rozbiórkach oraz wszelkich pracach remontowo-budowlanych pozostają odpady wymagające uprzątnięcia i utylizacji. Bardzo ważne jest więc wynajęcie kontenera, który rozwiąże problem.

Konieczność najmu kontenera

Wynajem kontenera od firmy Kornex jest bardzo opłacalny, ponieważ wiele kwestii związanych z gruzem odchodzi. To z kolei sprawia, że jest mniej problemów i można skoncentrować się na tym, co ważne. Jednak konieczność wynajmu kontenera po części związana jest z przepisami prawa. Na ich mocy nie można gruzu wyrzucać ze zwykłymi śmieciami i podlega ona w dalszym etapie utylizacji oraz zneutralizowaniu. Można to jednak zrobić na dwa sposoby. Albo składujemy odpady i później sami je wywozimy do odpowiedniego punktu, albo wynajmujemy kontener. Drugi wariant daje kilka korzyści. Po pierwsze mamy pojemnik, do którego można przerzucać na bieżąco gruz, a to znacząco usprawnia pracę. Po drugie nie trzeba się martwić wywozem, ponieważ firma dostarczająca kontener kolejno go zabierze i zawiezie do właściwego punktu. Warto pamiętać, żeby mieć gdzie postawić zbiornik, niekiedy konieczna zgoda na dostawienie kontenera, jeśli mieszkamy w bloku.

Zasady wynajmu

Wynajem kontenera jest odpowiednim rozwiązaniem. Jednak jego dobór obarczony jest kilkoma ważnymi regułami, o których należy pamiętać. Przede wszystkim, trzeba uzgodnić datę postawienia go i odbioru z miejsca. Najczęściej najem jest liczony na godziny lub dni. Warto jednak sprawdzić, czy istnieje możliwość przedłużenia okresu na wypadek opóźnień. Konieczne jest ustalenie terminu odbioru gruzu, który powinien być adekwatny do tempa prac. Chodzi o to, aby nie doszło do sytuacji, w której pojemnik jest pełen i nie ma gdzie przenosić pozostałości po wyburzaniu lub remoncie. Kontener można dostawić też podczas prac porządkowych. Warto ustalić to na samym początku, w związku z procesem utylizacji różnych odpadów, wśród których mogą znaleźć się deski, płytki, listwy, blachy i wiele innych rzeczy.